HP LaserJet 9000 Printer series - Integreret Webadgangsserver

background image

Integreret Webadgangsserver

Den integrerede Webadgangsserver giver dig mulighed for at få vist statusoplysninger, ændre indstillinger og styre produktet
fra computeren.

Den integrerede Webadgangsserver kræver en forbindelse til netværket, der leveres via produktets
HP Jetdirect-netværkskor t. Hvis du vil bruge den integrerede Webadgangsserver, skal du bruge:et TCP/IP-baseret netværk.en Webbrowser installeret på computeren, helst enten Netscape Navigator 4.7x eller Microsoft Internet Explorer 5.0x
eller nyere.

Bemærk!

Du kan få adgang til den integrede Webadgangsserver fra et hvilket som helst operativsystem, der understøtter
TCP/IP-protokollen og en Webbrowser. Parallelkabeltilslutninger og IPX-baserede netværksprinter tilslutninger
understøttes ikke. Du kan ikke få vist de integrerede Webserversider uden for en firewall.

Du kan gå til produktets hjemmeside via den integrerede Webadgangsserver ved at indtaste produktets IP-adresse eller via
HP Web Jetadmin.

HP Web Jetadmin er ikke inkluderet i softwaren til produktinstallation, men kan hentes fra HPs Websted på

www.hp.com/go/webjetadmin

.

På den integrerede Webadgangsserver kan du:angive en suppor tkontaktperson og URL-adresser til suppor t.angive en adgangskode for at kontrollere, hvem der kan åbne netværkssiderne udefra.få vist generelle oplysninger om netværksstatus herunder netværksstatistik, der er gemt på printserveren.

Yderligere oplysninger finder du i onlinebrugervejledningen hp integreret Webserver til hp LaserJet-printere, der er
tilgængelig på

www.hp.com/support/lj9000

.

Kontrol af tonerniveau ved hjælp af den integrerede Webadgangsserver

1

Indtast IP-adressen til produktets hjemmeside i Webbrowseren. Herved kommer du til produktets statusside.

2

Klik på Status på forbrugsvarer i skærmbilledets venstre side. Herved vises siden med oplysninger for forbrugsvarer,
hvor du får oplysninger om tonerniveau. Se afsnittet

"Statusside for forbrugsvarer" på side 174

, hvis du ønsker yderligere

oplysninger om statussiden for forbrugsvarer.

background image

F Administrationsopgaver

247

Konfiguration og kontrol af en IP-adresse