HP LaserJet 9000 Printer series - Funktioner på kontrolpanelet

background image

Funktioner på kontrolpanelet

Funktioner/taster

Funktion

Statuslinje

Viser den aktuelle enhedsstatus, antal kopier, menu- og hjælpeindstillinger.

Menu

Giver adgang til indstillinger, f.eks. papirhåndtering og enhedskonfiguration.

Hjælp

Giver adgang til "Hvad er det?"- eller "Vis mig hvordan"-hjælp.

Original

Viser indstillinger, der beskriver originalen. Produktet kan registrere dokumentformatet automatisk.

Kopi

Viser de indstillinger, der beskriver dokumentets outputfunktioner.

Afsendelses-
indstillinger

Giver dig mulighed for dig at sende dokumenter via e-mail.

Reducer/Forstør

Reducerer eller forstørrer kopien.

Kontrastjustering

Øger eller mindsker klarheden.

Giver dig adgang til "Hvad er det?" Hjælp. Integreret i touch-screen-menuerne.

Gør bedre

Giver dig adgang til det skærmbillede, der indeholder forbedringsfunktioner.

N

ULSTIL

Nulstiller jobindstillingerne til standardværdierne eller brugerdefinerede værdier.

S

TOP

Annullerer det aktive job.

S

TAR T

Starter et kopijob, digital afsendelse eller for tsætter et job, der er blevet afbrudt.

Numerisk tastatur

Giver dig mulighed for at indtaste numeriske værdier for det ønskede antal kopier og andre numeriske værdier.

Gør bedre

background image

2 Kontrolpanel

24

Navigation på kontrolpanelet