HP LaserJet 9000 Printer series - Menuen Hent job

background image

Menuen Hent job

Bemærk!

Hvis der ikke er nogen private, lagrede, hurtig kopi-job eller udskrevne korrekturkopier og tilbageholdte job på
produktets harddisk eller i RAM-hukommelsen, vises meddelelsen

INGEN GEMTE JOB

, når menuen vælges.

1

Brugeren får vist en liste over brugernavne.

2

Brugeren vælger et brugernavn og får derefter vist en liste over lagrede job for denne bruger.

3

Brugeren vælger et jobnavn og kan udskrive eller slette. Hvis et job kræver en PIN-kode for at udskrive, vises

ved

siden af kommandoen UDSKRIV, og der skal angives en PIN-kode. Hvis et job kræver en PIN-kode for at slette, vises

ved siden af kommandoen SLET, og der skal angives en PIN-kode.

4

Hvis brugeren vælger UDSKRIV, bliver brugeren bedt om at angive, hvor mange kopier der skal udskrives (1 til 32.000).

background image

B Kontrolpanelmenuer

192

Informationsmenu