HP LaserJet 9000 Printer series - Oversigt

background image

Oversigt

Placeringen af menuerne i kontrolpanelet er et forsøg på at vise de menuer, der skal bruges af alle slutbrugere, mens
menuerne, der bruges af administratorer, beskyttes. Slutbrugerne vil typisk bruge de første tre menuer på listen.
Administratorer og serviceteknikere bruger de øvrige punkter, der kan beskyttes med et personligt identifikationsnummer
(PIN-kode).

Du kan udføre de fleste rutineopgaver fra computeren via driveren eller programmet. Dette er den nemmeste metode at styre
produktet på og tilsidesætte indstillingerne på produktets kontrolpanel. Se de hjælpefiler, der hører til softwaren. Du kan også
få yderligere oplysninger om, hvordan du får adgang til driveren ved at se afsnittet

"Nyttig software giver øget fleksibilitet" på

side 14

. Hvis du ikke kan få adgang til en bestemt menu eller et bestemt menupunkt, understøttes indstillingen ikke af

produktet, eller netværksadministratoren har låst funktionen. (Kontrolpanelet viser meddelelsen

ADGANG NÆGTET MENUERNE

LÅST

.) Kontakt systemadministratoren.

Bemærk!

Driver- og softwarekommandoer tilsidesætter indstillingerne på produktets kontrolpanel.

Du kan udskrive en menuoversigt fra kontrolpanelet, der viser layoutet og de aktuelle indstillinger for menupunkterne i
kontrolpanelet (se afsnittet

"Menuoversigt" på side 171

).

Der vises muligvis flere punkter på kontrolpanelet, afhængigt af det ekstraudstyr, der aktuelt er installeret på produktet.

Dette appendiks indeholder en oversigt over punkterne og de mulige indstillinger for produktet. (Standardindstillingerne vises
i kolonnen "Emne".)

Bemærk!

Se vejledningen brug, der fulgte med enheden, for at få flere oplysninger om HP-udskriftsenhederne.

background image

B Kontrolpanelmenuer

190

Oversigt

Dette appendiks omfatter:Menuen Hent job

viser job, der er lagret på enheden. Job angives med bruger- og jobnavn. Se afsnittet

"Jobtilbageholdelsesfunktioner" på side 69

for oplysninger om, hvordan du gemmer job.Informationsmenu

viser menuoversigt og andre informationssider.Menuen Papirhåndtering

giver brugeren mulighed for at angive papirtype (og format, hvis ikke registreret) for hver

produktbakke.Menuen Konfigurer enhed

giver administratorer mulighed for at angive standardindstillinger, I/O-porte, diagnosticering og

nulstillinger.Undermenuen UdskriverUndermenuen UdskriftskvalitetUndermenuen SystemkonfigUndermenuen I/OUndermenuen Nulstillinger

background image

B Kontrolpanelmenuer

191

Menuen Hent job