HP LaserJet 9000 Printer series - Almindelige PCL 5e-printerkommandoer

background image

Almindelige PCL 5e-printerkommandoer

Funktion

Kommando

Indstillinger (nr.)

Kommandoer til jobstyring

Nulstil

?E

Ikke tilgængelig

Antal kopier

Ec&l#X

1 til 32.000

2-sidet/1-sidet udskrivning

Ec&l#S

0 = simpleksudskrivning (1-sidet)
1 = dupleks (2-sidet) med indbinding på lang kant
2 = dupleks (2-sidet) med indbinding på kor t kant

background image

D Printerkommandoer

235

Almindelige PCL 5e-printerkommandoer

Kommandoer til sidestyring

Papirkilde

Ecl#H

0 = udskriver eller afviser aktuel side
1 = Bakke 2
2 = manuel indføring, papir
3 = manuel indføring, konvolut
4 = Bakke 1
5 = Bakke 3
7 = automatisk valg
20 = Bakke 4
22-69 = eksterne bakker

Papirformat

Ecl#A

1 = Executive
2 = Letter
3 = Legal
6 = 11 x 17
17 = 16K
18 = JIS EXEC
19 = 8K
25 = A5
26 = A4
27 = A3
44 = B6-JIS
45 = B5-JIS
46 = B4-JIS
72 = Postcard (double)
80 = Monarch
81 = Commercial 10
90 = DL
91 = International C5
100 = B5
101 = Special

Funktion

Kommando

Indstillinger (nr.)

background image

D Printerkommandoer

236

Almindelige PCL 5e-printerkommandoer

Papir type

Ec&n#

5WdBond = Skrivemaskine
6WdPlain = Almindeligt
6WdColor = Farvet
7WdLabels = Etiketter
9WdRecycled = Genbrug
11WdLetterhead = Brevpapir
10WdCardstock = Karton
11WdPrepunched = Hullet
11WdPreprinted = For trykt
13WdTransparency = Transparent
#WdCustompapertype = Special

a

Retning

Ec&l#O

0 = Stående
1 = Liggende
2 = Omvendt stående
3 = Omvendt liggende

Topmargen

Ec&l#E

# = antal linjer

Tekstlængde (bundmargen)

Ec&l#F

# = antal linjer fra topmargen

Venstre margen

Ec&a#L

# = kolonnenummer

Højre margen

Ec&a#M

# = kolonnenummer fra venstre margen

Vandret flytningsindeks

Ec&k#H

1/120"-intervaller (komprimerer udskrift vandret)

Lodret flytningsindeks

Ec&l#C

1/48"-intervaller (komprimerer udskrift lodret)

Linjeafstand

Ec&l#D

# = linjer pr. tomme (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24, 48)

Skip perforering

Ec&l#L

0 = deaktiver
1 = aktiver

Programmeringstip

Ombrydning ved linjeslut

Ec&s#C

0 = Aktiver
1 = Deaktiver

Funktion

Kommando

Indstillinger (nr.)

background image

D Printerkommandoer

237

Almindelige PCL 5e-printerkommandoer

Aktiver visningsfunktioner

EcY

Ikke tilgængelig

Deaktiver visningsfunktioner

EcZ

Ikke tilgængelig

Sprogvalg

Skift til PCL-tilstand

Ec%#A

0 = Brug forrige PCL-markørposition
1 = Brug aktuel HP-GL/2-pennepostion

Skift til HP-GL/2-tilstand

Ec%#B

0 = Brug forrige HP-GL/2-penneposition
1 = Brug aktuel PCL-markørposition

Valg af font

Symbolsæt

b

Ec(#

8U = HP Roman-8-symbolsæt
10U = IBM Layout (PC-8) (tegntabel 437) standardsymbolsæt
12U = IBM Layout til Europa (PC-850) (tegntabel 850)
8M = Math-8
19U = Windows 3.1 Latin 1
9E = Windows 3.1 Latin 2 (brugt meget i Østeuropa)
5T = Windows 3.1 Latin 5 (brugt meget i Tyrkiet)
579L = Wingdings-font

Primær spatiering

Ec(s#P

0 = fast
1 = proportional

Primær pitch

Ec(s#H

# = tegn/tomme

Angiv pitch-tilstand

c

Ec&k#S

0 = 10
4 = 12 (elite)
2 = 16,5 til 16,7 (komprimeret)

Primær højde

Ec(s#V

# = punkter

Primær typografi

b

Ec(s#S

0 = opretstående (massiv)
1 = kursiv
4 = smal
5 = smal kursiv

Funktion

Kommando

Indstillinger (nr.)

background image

D Printerkommandoer

238

Almindelige PCL 5e-printerkommandoer

Primær vægt

b

Ec(s#B

0 = mellem (bog eller tekst)
1 = halvfed
3 = fed
4 = ekstra fed

Skriftsnit

b

Ec(s#T

Udskriv en PCL-fontliste for at få vist kommandoen for hver enkelt
intern font (se afsnittet

"Informationsmenu" på side 192

).

a. Ved specialpapir skal "Specialpapirtype" erstattes af navnet på papiret, og "#" skal erstattes af antal tegn i navnet

plus 1.

b.

Hvis du vil bestille en PCL 5/PJL Technical Reference Documentation Package til symbolsæt eller læse yderligere
oplysninger, kan du besøge adressen

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

c.

Den foretrukne metode er at bruge den primære pitch-kommando.

Funktion

Kommando

Indstillinger (nr.)

background image

E Lovgivningsmæssige oplysninger

239

Oversigt

E