HP LaserJet 9000 Printer series - Filmappeside

background image

Filmappeside

Filmappesiden indeholder følgende oplysninger:

1

Diskoplysninger angiver diskens modelnummer, serienummer, kapacitet, ledig plads og om du kan skrive til disken.

2

Kolonnen Filstørrelse angiver størrelsen på hver enkelt fil, i kolonnen Mappe/Filnavn. Hvis en mappe findes på linien,
vises Mappe i denne kolonne, og stien vises i kolonnen Mappe/Filnavn.

3

Mappe/Filnavn angiver navnet på filen. Filer, der ligger i en undermappe vises lige efter mappelinjen. Filerne vises ikke
altid i alfabetisk rækkefølge.

1

2

3

background image

7 Problemløsning

178

Kontrol af produktkonfigurationen