HP LaserJet 9000 Printer series - A

background image

A

A4-papir

Bred A4, indstillinger 203
ilægge 47, 48
tilsidesæt indstillinger 202

ADF (automatisk dokumentføder)

bruge til digital afsendelse 31
bruge til kopiering 40
forkert indføring 87
sideretning 26
specifikationer 11

adgangskode til kontrol af fjernadgang 246
administrator

opgaver 245
software 14, 15

adressekar totek til digital afsendelse

bruge 34

adressere e-mail-meddelelser

bruge autofuldførelsesfunktion 33
til flere modtagere 32
til én modtager 31

advarsler, sletbare

fejlfinding 134
kontrolpanelindstillinger 209

afbryde udskrivning 80, 81
afbryde udskrivning midler tidig 81
afsende dokumenter 31
afskårne margener, fejlfinding 151
afskårne sider, fejlfinding 156
afslutningstegn i PCL-kommandoer 231
aftaler, service- 244
Aktuelt sideantal 179
anden PPD, vælge 167
Annuller, knap på kontrolpanel 25
annullere

job 23
udskriftsjob 81

antal kopier

Hurtig kopi-job 75
indstille standard 201
lagrede job 72
PCL-kommando 234

Apple LaserWriter-printerdriver 16, 19
Apple Mac-driftsmiljøer 15
AutoCAD

driver 17
software 15

auto-fortsæt, indstillinger 209

background image

Stikordsregister

258

autofuldførelsesfunktion 33
automatisk dokumentføder (ADF). Se ADF (automatisk

dokumentføder)

automatisk, fejlfinding 152
AUX-stik 12