HP LaserJet 9000 Printer series - D

background image

D

data mangler, fejlfinding 154
datablad vedrørende materialesikkerhed 243
Data-indikator på kontrolpanel 28

beskrivelse 22
blinke, fejlfinding 154

blinker ikke, fejlfinding 162
lyser konstant, fejlfinding 159

datatransmission, indstillinger 214
delte printere, fejlfinding 159
delvise sider, fejlfinding 156
destinationer, fejlfinding 157, 159
destinationsegenskaber 69
Diagnosticering, menu 256
digital afsendelse

beskrivelse 29, 30
brug af adressekar toteket 34
bruge glaspladen eller den automatiske dokumentføder 31
kontrollere modtagere af dokumenter 32
oprettelse af en modtagerliste 34
sende til flere modtagere 32
ændre indstillinger 32

DIMM'er

bekræfte installation 226
installere 223
meddelelser 134, 136
stik 220, 222

Disk Image Utility 14
Disk Management Utility 13, 254
disktilbehør

fejlfinding 154
filmappe, udskrive 177, 192
ikke genkendt 161
installere 228
jobtilbageholdelse 208
meddelelser 120, 121
skrivebeskyttet 121

distributionsliste til digital afsendelse 34
DLC/LLC-protokolstak, indstillinger 216
dokumentation for produkt 15
dokumenter

digital afsendelse 31
kopiere 36
udskrive 46

DOS-prompte 163
dpi (punkter pr. tomme), indstillinger 206

background image

Stikordsregister

260

driftsmiljøer 15
driftsmiljøer på netværk 15
drivere

anskaffe 15
Apple LaserWriter-printer 19
AutoCAD 17
bagudkompatibilitet 230
fejlfinding 152
findes på cd 14
gemme indstillinger 63
hente 17
inkluderet med produkt 16
konfigurere til Windows 18
Macintosh 16
onlinehjælp 17
OS/2 17
PCL 16
PS 16
tilsidesætte indstillinger på kontrolpanel 189
vælge den rigtige 16
Vælger, fejlfinding 165
Websted 16
Windows 16
Windows-standarder 18

driverens arbejdsområde (DWS) 172
dupleksenhed. Se dupleksudskrivningsudstyr
dupleksudskrivning

fejlfinding 155, 158
hullet papir 51, 52
indstillinger 202
Letter- eller A4-papir 47, 48
PCL-kommandoer 234
specialmedie 49, 50

dupleksudskrivningsudstyr

fejlfinding 155, 158
ikke genkendt 160
meddelelser 118
papirstopsteder 96
udbedre papirstop 101

DWS (driverens arbejdsområde) 172

dæksler

meddelelser 120
papirstopsteder 96
udbedre papirstop i højre 98
udbedre papirstop i venstre 108

døbe printer fra Macintosh Vælger 167