HP LaserJet 9000 Printer series - I

background image

I

I/O-bufferoverløb, meddelelser 131
IBM-driftsmiljøer 15
ikke nok hukommelse 130
ikke-flygtige hukommelsesfejl 137
ikke-HP-tonerkassetter 90
ikke-udskrevne kanter, fejlfinding 151
ikke-udskrevne sider

alle 151
delvis 156

background image

Stikordsregister

265

sidste 159
standse midt i job 163

ilægge medier

A4 47, 48
etiketter 53
hullet 51, 52
konvolutter 53, 57
Letter 47, 48
meddelelser 127, 128
specialformat 49, 50

indbindingskant, indstillinger 202
indføringsproblemer i ADF 87
indføringstilstande, bakker 66, 68
indikator på HP Fast InfraRed (FIR) Receiver 80
indikatorer på kontrolpanel

beskrivelse 22
forstå 28

indlæse bakkemeddelelser 123
indstille mørk, tonertæthed 207
indstillinger

billedkvalitet 206
få adgang til på kontrolpanel 23
få vist aktuelle 26
få vist og ændre aktuelle 27
gemme 63
gendanne fabriksindstillinger 23
konfigurationsside 172
kopi 23
nulstille til kopiering 44
vognretur 205
ændre for digital afsendelse 32
ændre kontrolpanel 253
ændre på kontrolpanel 23

Informationsmenu 192
informationssider

filmappe 177
fontlister 176
forbrug 175
forbrugsvarestatus 174
hændelseslog 179

Jetdirect 178
konfiguration 172
menuoversigt 171
udskrive 170, 192

infoside

oplysninger om 175
udskrive 192

ingen bagside 65
initialisere disk 154
input, papirhåndteringsindstillinger 11
installere

EIO-kor t 228
hukommelse 222
masselagerenhed 228

Installerede printersprog og installeret ekstraudstyr 172
integreret Webserver

beskrivelse 246
bruge HP Web Jetadmin-softwaren til at nå 246
bruge til at kontrollere tonerniveau 246

interfaceproblemer, fejlfinding 161
interne fonte

definerede 176
indstillinger 204
PCL-symbolsæt-kommandoer 233

Internet Installer 14
IP-adresse for HP JetSend-enheder 172
IPX/SPX-indstillinger 216
IrDA-kompatible enheder

fejlfinding 153, 155
udskrive fra 79, 80