HP LaserJet 9000 Printer series - J

background image

J

Jetdirect-printservere, fejlfinding 168
Jetdirect-side 178
JetLink-stik 12
JetSend-IP-adresser 172
job

fortsætte afbrudte 23
star te 23
stoppe 23

background image

Stikordsregister

266

joblagringsindstillinger 69
jobnavn, private job 70
jobstyringskommandoer 234
jobtilbageholdelse

funktioner, adgang 69
Hur tig kopi 74
korrekturkopi og tilbageholde job 77
lagrede job 72
maks. antal gemte job, indstille 208
meddelelser 129
menuen Hent job 191
private job 70
timeout, indstillinger 208

JPG-indstilling for digital afsendelse 32
justere. Se ændre 2
justering, fejlfinding 144