HP LaserJet 9000 Printer series - Funktionen Udskriv korrekturkopi og tilbagehold job

background image

Funktionen Udskriv korrekturkopi og tilbagehold job

Med funktionen Udskriv korrekturkopi og tilbagehold job kan du hur tigt og let udskrive og korrekturlæse en kopi af et job, og
derefter udskrive flere kopier.

Du kan lagre jobbet permanent og forhindre, at produktet sletter det, når der er brug for plads til andre formål, ved at vælge
funktionen Lagret job i driveren.

Sådan oprettes Udskriv korrekturkopi og tilbagehold job

FORSIGTIG!

Hvis produktet har brug for mere plads til at lagre nyere korrekturkopier og tilbageholdte job, sletter det andre lagrede
korrekturkopier og tilbageholdte job (det ældste job slettes først). Hvis du vil lagre jobbet permanent og samtidig
forhindre produktet i at slette det, når det mangler plads, skal du vælge indstillingen Lagret job i driveren i stedet for
indstillingen Udskriv korrekturkopi og tilbagehold job.

Vælg indstillingen Udskriv korrekturkopi og tilbagehold job i driveren, og indtast et brugernavn og jobnavn.

Produktet udskriver en kopi af jobbet til korrekturlæsning. Se også afsnittet

"Udskrivning af de resterende kopier af et

tilbageholdt job" på side 77

.