HP LaserJet 9000 Printer series - Grundlæggende vejledning til udskrivning

background image

Grundlæggende vejledning til udskrivning

Dette afsnit beskriver grundlæggende vejledning til udskrivning, når du angiver produktets indstillinger fra driveren (Windows)
eller Apple LaserWriter (Macintosh). Hvis det er muligt, skal du angive produktets indstillinger fra det program, som du
arbejder med eller fra dialogboksen Udskriv. Du kan angive produktets indstillinger fra de fleste Windows- og
Macintosh-programmer. Hvis en indstilling ikke er tilgængelig i programmet eller i driveren, skal du angive den fra produktets
kontrolpanel.

Sådan udskriver du

1

Sørg for, at der er papir i produktet. Se vejledningen introduktion, der findes på cd'en, eller besøg adressen

www.hp.com/support/lj9000

og

"Medieretning" på side 47

for at få yderligere vejledning.

2

Hvis du har lagt papir med specialformat i bakke 2, bakke 3 eller bakke 4, eller hvis du har lagt et medie i bakke 1, skal
du indstille bakken, så den kan genkende størrelsen på det papirformat, som du har lagt i. Se vejledningen introduktion,
der findes på cd'en, eller besøg adressen

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

3

Indstil papirformatTil Windows: Klik på Indstil eller Udskriv i menuen Filer. Hvis du vælger Udskriv, skal du sørge for at produktet er
valgt, og klikke på Egenskaber.Til Macintosh: Vælg Sidelayout i Arkivmenuen. Sørg for, at dette produkt er valgt.

4

Vælg et af følgende i feltet Papirformat:Navnet på det papirformat, som du bruger.Special.

5

Vælg retning, f.eks. Stående eller Liggende.

6

Hvis driveren ikke er åben, skal du klikke på Udskriv i menuen Filer. I Windows-programmer, skal du også klikke på
Egenskaber.

background image

5 Udskrivning

55

Grundlæggende vejledning til udskrivning

7

I feltet Papirkilde, skal du vælge den bakke, som du vil udskrive fra eller vælge papirtype og -format. Se

"Udskrivning

efter papirtype og -format" på side 67

.

8

Vælg eventuelt andre indstillinger, f.eks. dupleksudskrivning, vandmærker og anderledes første side. Yderligere
oplysninger om disse indstillinger kan du finde i afsnittets opgaver.

9

Standardudbakken er standardudskriftsstedet. De fleste medietyper kan placeres på dette sted, f.eks. etiketter,
transparenter og kraftigt papir. Du kan også vælge et udskriftstilbehør, f.eks. stackeren eller hæfteenheden/stackeren.

10

Vælg kommandoen Udskriv for at udskrive jobbet.

background image

5 Udskrivning

56

Valg af udskriftsbakke