HP LaserJet 9000 Printer series - Oprettelse af et hurtig kopi-job

background image

Oprettelse af et hurtig kopi-job

Funktionen Hur tig kopi udskriver det ønskede antal kopier af et job og gemmer en kopi af jobbet på produktets harddisk
(ekstraudstyr). Yderligere kopier af jobbet kan udskrives senere. Denne funktion kan deaktiveres fra driveren.

Du kan som standard gemme 32 forskellige hurtig kopi-job i produktet. Du kan angive et andet standardantal fra
kontrolpanelet. Se

"

MAKS. ANTAL GEMTE JOB =32

" på side 208

.

Sådan oprettes Hurtig kopi-job

FORSIGTIG!

Hvis produktet har brug for mere plads til at lagre nyere hurtig kopi-job, sletter det andre lagrede hurtig kopi-job (det
ældste job slettes først). Hvis du vil lagre jobbet permanent og samtidig forhindre produktet i at slette det, når der
mangler plads, skal du vælge indstillingen Lagret job i stedet for indstillingen Hurtig kopi.

Vælg indstillingen Hurtig kopi i driveren, og indtast et brugernavn og jobnavn.

Når du sender jobbet til udskrivning, udskriver produktet det antal kopier, som du angav i driveren. Hvis du vil udskrive flere
hurtig kopier fra produktet, kan du se afsnittet

"Udskrivning af flere kopier af hurtig kopi-job" på side 75

.

background image

5 Udskrivning

75

Oprettelse af et hurtig kopi-job