HP LaserJet 9000 Printer series - Oprettelse af et lagret job

background image

Oprettelse af et lagret job

Aktivering af indstillingerne for lagret job angiver, at kopijobbet skal gemmes på produktets harddisk, og at du vil udskrive
jobbet senere. Du skal angive følgende oplysninger for at oprette et lagret job:

1

Vælg de grundlæggende kopiindstillinger (se

"Kopiering ved hjælp af brugerdefinerede indstillinger" på side 38

).

2

Tryk på fanen Avanceret.

3

Vælg Aktiveret i feltet Lagrede job.

Der vises en popup-dialogboks, der anmoder om Brugernavn, Jobnavn og personligt identifikationsnummer (PIN), hvis det
er påkrævet. Tastaturet vises, når du vælger Brugernavn og Jobnavn. PIN er et firecifret tal, der kan indtastes ved hjælp af
det numeriske tastatur.

4

Skriv brugernavn.

5

Skriv jobnavn.

6

Skriv PIN, hvis det er påkrævet.

7

Tryk på OK.

Se

"Udskrivning et lagret job" på side 72

, hvis du ønsker yderligere oplysninger om udskrivning af et lagret job.

background image

4 Walk-up-kopiering

42

Valg af udskriftsbakke