HP LaserJet 9000 Printer series - Sisällys

background image

Sisällys 3

Sisällys

1 Viimeistelylaitteen perustiedot

Yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Toiminnot ja edut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Paperinkäsittelytoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Valojen tulkinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2 Viimeistelylaitteen tehtävät

Yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Ohjauspaneelin asetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Vihkojen tekeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Nitojan käyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Nitojan valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Nitojan kasetin vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Tulostelokeron valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Tulostelokeroiden paikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Tulostuskohteen valitseminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

3 Vianmääritys

Yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Tavallisten ongelmien ratkaiseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Ohjauspaneelin viestien tulkitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Tukosten selvittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Liite A Tekniset tiedot

Yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Fyysiset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Käyttöympäristön vaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Tehonkulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Tehovaatimukset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Virtapiirin kapasiteetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Käyttöympäristö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Tuetut tulostusmateriaalityypit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Tuetut tulostusmateriaalit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Liite B Tietoja säädöksistä

Yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Vaatimustenmukaisuusvakuutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Kanadan DOC-säännökset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

background image

4 Sisällys

FIWW

Liite C Huolto ja tuki

Yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Takuutiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Hakemisto

background image

FIWW

Yleiskatsaus-5

1