HP LaserJet 9000 Printer series - Ohjauspaneelin viestien tulkitseminen

background image

Ohjauspaneelin viestien tulkitseminen

Seuraavassa taulukossa on esitelty viestit, jotka saattavat tulla
tulostimen ohjauspaneelin näyttöön. Viestit ovat
aakkosjärjestyksessä.

Ohjauspaneelin viestit

Ilmoitus

Kuvaus

Suositeltu toimenpide

ASENNA NITOJA

Nitoja on asennettu väärin.

Tarkista, että nitoja on
asennettu kunnolla.

ASENNA VIHKON

LOKERO

Vihkolokero on väärin asennettu.

Tarkista, että vihkolokero on
asennettu kunnolla.

LIIKAA SIVUJA

VIHKON

TEKEMISEEN

Sivumäärä on liian suuri satulasidontaan.

Varmista, että työ ei ylitä
suositeltuja satulasidonnan
asetuksia.

NIDONTA-ALUEEN

TURVALLISUUS-

SUOJAUS

AKTIVOITU

Nidonnan turvallisuusvaroitus on annettu.

Poista tukokset pinolokeron
poistoalueelta.

NITOJASSA EI

OLE

NIITTEJÄ

Nitojan kasetissa ei ole enää niittejä.

Vaihda nitojan kasetti.

Lisätietoja on kohdassa
Nitojan kasetin vaihtaminen
sivulla 31.

NITOJAN NIITIT

VÄHISSÄ

Nitojan kasetissa on 20–50 niittiä jäljellä.

Vaihda nitojan kasetti, jos
haluat käyttää satulasidontaa
yli 10 asiakirjaan.

SULJE VASEMMAN

LISÄLAITTEEN

ETULUUKKU

Nitojan luukku on auki, tai sitä ei ole
suljettu kunnolla.

Sulje nitojan luukku oikein.

SULJE VASEMMAN

LISÄLAITTEEN

YLÄKANSI

Luukku on auki, tai sitä ei ole suljettu
kunnolla.

Sulje luukku.

background image

FIWW

Ohjauspaneelin viestien tulkitseminen-39

TULOSTUSRATA

AUKI

Vasemmalla oleva lisälaite ei ole kunnolla
kiinni.

Varmista, että lisälaite on
kytketty kunnolla.

TYÖSSÄ ERI

PAPERIKOKOJA

Yhdessä työssä käytetään eri paperikokoja. Varmista, että kaikki työn

sivut on määritetty samaan
paperikokoon.

TYÖSSÄ ON

LIIKAA SIVUJA

NIDOTTAVAKSI

Työn korkeus on suurempi kuin nitojan
kapasiteetti. Nidottavan työn korkeus saa
olla enintään 50 mm 75 g/m2:n painoista
paperia.

Varmista, että työ ei ylitä
suositeltuja nidonnan
asetuksia.

Lisätietoja on

kohdassa Tuetut
tulostusmateriaalit sivulla 54.

VALINNAINEN

LOKERO 01

TÄYSI

Pinolokero on täynnä.

Poista kaikki
tulostusmateriaali
pinolokerosta.

VALINNAINEN

LOKERO 02

TÄYSI

Vihkolokero on täynnä.

Poista kaikki paperi
vihkolokerosta.

13.12.11

TUKOS

NITOJASSA

Laitteessa on tukos.

Poista juuttunut niitti nitojan
kasetista.

13.12.21

13.12.22

13.12.23

TUKOS VASEN

LISÄLAITE

Paperitukos kääntölaitteessa.

Poista materiaalitukos
tulostimen tulostusalueelta tai
laitteen syöttöalueelta.

13.12.31

13.12.32

13.12.33

13.12.34

TUKOS VASEN

LISÄLAITE

Paperitukos paperiradalla.

Poista materiaalitukos
tulostimen tulostusalueelta tai
laitteen syöttöalueelta.

Ohjauspaneelin viestit

Ilmoitus

Kuvaus

Suositeltu toimenpide

background image

40 3 Vianmääritys

FIWW

13.12.41

13.12.42

13.12.43

TUKOS VASEN

LISÄLAITE

Paperitukos taittoalueella.

Poista tukos syöttöalueelta ja
laitteen taittoalueelta.

13.12.51

13.12.52

13.12.53

TUKOS VASEN

LISÄLAITE

Paperitukos vihkolokeron alueella.

Poista tukos vihkolokeron
alueelta tai
taittomekanismista.

66.12.zz

TULOSTUSLAITE-

VIRHE

Laitteessa on tapahtunut virhe.

Tarkista kaapelit, katkaise
laitteen virta ja kytke se
uudelleen. Jos virheviesti
toistuu, tallenna viesti ja ota
yhteyttä huoltoon.

Ohjauspaneelin viestit

Ilmoitus

Kuvaus

Suositeltu toimenpide

background image

FIWW

Tukosten selvittäminen-41