HP LaserJet 9000 Printer series - P

background image

P

papír

1. tálca beállításai 70
alapér telmezett képméret-beállítás 205
beégető üzemmódok 198
elakadások. Lásd: elakadások
előlyukasztott, betöltés 53, 54
első lap, eltérő 68
feltekeredés, hibaelhárítás 149
fogyasztás csökkentése 249
-források, beállítások 72
HP 188
kezelési opciók 11
kis, üzemmód– 211
letter, betöltés 48, 49
PCL parancsok 243
súly átváltási táblázat 186
tálca beállítások 57
tűzőelakadások. Lásd: tűzőelakadások
újrahasznosított 190, 250
üzenetek 132

papíradagoló tálcák. sd: tálcák
Papírkezelés menü 197
Papír tálcáké és opciók, konfigurációs oldal 178
papírútteszt, nyomtatás 184
paraméterek, hálózat 222
parancsok

betűkészlet lista 241
feladatvezérlés 242
nyomtató 237
szintaxis 239
szokásos 242
váltó jelsorozatok 240

Párhuzamos bemenet menü 219
párhuzamos kommunikáció beállítások 219
patronok. Lásd nyomtatópatronok
PCL 5e

betűkészletek 241
meghajtó 16
nyomtatóparancsok 238

background image

281

HUWW

PCL 6 illesztőprogram 16
PCL illesztőprogramok, régebbi nyomtatókkal való kompatibilitás 238
PCL jelkészletek 208
PCL parancsok

betűkészlet lista 241
szintaxis 239
szokásos 242
váltó jelsorozatok 240

PCL parancsok csopor tkarakterei 239
PCL parancsok ér tékmezői 239
PCL parancsok lezáró karakterei 239
PCL parancsok paraméterezett karaktere 239
PCL-betűkészletlista, nyomtatás 180, 196
PDE-k

leírás 19
mellékelve a termékhez 16
tar tozékként 14

PDF opció digitális küldéshez 32
példányszám

alapér ték beállítása 205
Gyorsmásolási feladatok 78
megőrzött feladatok 76
PCL parancsok 242

per foráció átugrása, PCL parancsok 244
PIN-kódok

kezelőpanel menük 193
magánjellegű feladatok jóváhagyása 74
üzenetek 128

PJL (Printer Job Language - nyomtatási feladat nyelv) parancsok 238
pontméret, betűtípus-beállítások 208
pontok hüvelykenként (dpi) beállítások 210
por tok

„párhuzamos” üzenetek 136
hibaelhárítás 167

PostScript feladatok, hibaelhárítás 155, 168
PostScript hibaoldalak 155, 207
PostScript illesztőprogram 16
PostScript-betűkészletlisták nyomtatása 180, 196

PowerSave

beállítások 213, 225
energiafelhasználás 249
jellemzők 12

PPD-k

alternatív kiválasztása 172
leírás 19
mellékelve a termékhez 16
tar tozékként 14

Premium Choice LaserJet Paper (elsőrendű LaserJet papír) 188
Printer Job Language - nyomtatási feladat nyelv (PJL) parancsok 238
Printing Paper (nyomtatópapír), HP 189
próbanyomtatás és megtar tás feladatok

időkorlát-beállítások 213
kezelőpanel beállítások 195
létrehozás 80
nyomtatás 80
törlés 81

problémák. Lásd: hibakeresés
proporcionális betűkészletek 241
PS illesztőprogram 16
PS-betűkészletlista, nyomtatás 180, 196
PS-feladatok, hibaelhárítás 155, 168
PS-hibaoldal 155, 207
pufferek

„EIO túlcsordulás” üzenetek 136
„túlcsordulás a lapolvasóban” üzenetek 142
bennmaradó adatok, hibaelhárítás 158