Pomoc usługi HP LaserJet 9000 Printer series

background image

1

hp LaserJet 9000mfp
hp LaserJet 9000Lmfp

eksploatacja

Korzystanie z niniejszego dokumentu elektronicznego oznacza, że użytkownik akceptuje warunki podane w części

Prawa autorskie i umowa licencyjna

.

© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

background image

2

Prawa autorskie i umowa licencyjna

2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, oprócz przypadków dozwolonych przez
prawo autorskie.

Informacje zawar te w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie bez uprzedzenia.

Warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP zawar te sa wyłacznie w oświadczeniu gwarancyjnym dostarczonym z t ymi produktami
i usługami. Żadna informacja w niniejszym dokumencie nie powinna być interpretowana jako stanowiąca dodatkową gwarancję. Firma
HP nie będzie odpowiadać za błędy techniczne, edytorskie lub pominięcia dotyczące niniejszego dokumentu.

Użytkownik opisanej w t ym podręczniku drukarki Hewlett-Packard otr zymuje licencję na: a) drukowanie kopii niniejszego podręcznika
dla WŁASNEGO, WEWNĘTRZNEGO lub FIRMOWEGO użytku z wyłączeniem sprzedaży, odsprzedaży lub innej formy dystr ybucji takich
kopii; b) umieszczanie elektronicznej kopii niniejszego podręcznika na ser wer ze sieciowym, pod warunkiem, że będzie on
udostępniony wyłącznie OSOBIST YM, WEWNĘTRZNYM użytkownikom opisanej w niniejszym podręczniku drukarki Hewlett-Packard.

Edition 1, 10/2003

Znaki towarowe

Adobe® Acrobat® oraz PostScript® są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.

AutoCAD

TM

jest znakiem towarowym firmy Autodesk, Inc. w USA.

Microsof t®, MS-DOS®, Windows® oraz Windows NT® są zastrzeżonymi w USA znakami towarowymi firmy Microsof t Corporation.

Netscape i Netscape Navigator są znakami towarowymi firmy Netscape Communications Corporation w USA.

TrueType

TM

jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. w USA.

UNIX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym The Open Group.

E

NERGY

S

TAR

® jest zastrzeżonym znakiem usługowym U.S. Environmental Protection Agency (Agencji Ochrony

Środowiska Stanów Zjednoczonych).

background image

3

PLWW