HP LaserJet 9000 Printer series - Uwagi wstępne

background image

Uwagi wstępne

Urządzenie umożliwia skanowanie w kolorze i cyfrową dystr ybucję dokumentów. Za pomocą panelu sterowania można zeskanować
czarno-białe lub kolorowe dokumenty i wysłać je na adres e-mail w formie załączników do wiadomości e-mail. Aby móc korzystać
z funkcji cyfrowej dystr ybucji dokumentów, ur ządzenie musi być podłączone do sieci lokalnej LAN. Urządzenie podłącza się
bezpośrednio do sieci LAN (więcej informacji na temat podłączania do sieci LAN zawiera podręcznik Wprowadzenie).

Uwaga

Urządzenie nie może kopiować ani drukować w kolorze, może jednak skanować i wysyłać kolorowe obrazy.

Niniejszy rozdział dot yczy zarówno skanowania, jak i wysyłania, ponieważ obie te funkcje są w pełni zintegrowane. W rozdziale
omówiono następujące temat y:

z

Podstawy cyfrowej dystr ybucji dokumentów

z

Kor zystanie z książki adresowej

z

Informacje dodatkowe

background image

3 Cyfrowa dystr ybucja dokumentów

30

Podstawy cyfrowej dystr ybucji dokumentów

PLWW