HP LaserJet 9000 Printer series - Dostosowanie działania podajnika 1

background image

Dostosowanie działania podajnika 1

Dostosowanie podajnika 1 do wymagań użytkownika.

Urządzenie można skonfigurować do drukowania z podajnika 1:

Gdy podajnik jest załadowany (Tryb podajnika 1 jest ustawiony na Pierwszy). Prędkość wydruku może być niższa niż pr zy
normalnej pracy.

z

Tylko wtedy, gdy załadowany jest określony żądany typ papieru, Tryb podajnika 1 musi być ustawiony jako Kaseta.