HP LaserJet 9000 Printer series - Usuwanie przechowywanego zlecenia

background image

Usuwanie przechowywanego zlecenia

Kiedy użytkownik przesyła zlecenie sprawdzenia i zatrzymania, urządzenie automatycznie usuwa poprzednie takie zlecenie danego
użytkownika. Jeśli nie ma zlecenia sprawdzenia i zatrzymania, przechowywanego już pod tą samą nazwą, a urządzenie potrzebuje
wolnego miejsca na dysku twardym, może się zdarzyć, że usunięte zostaną inne zlecenia tego t ypu, poczynając od najstarszego.

Usuwanie zlecenia sprawdzenia i zatrzymania

1

Dotknij pozycji Menu.

2

Dotknij polecenia Pobierz zlecenie.

3

Dotknij pozycji NAZWA UŻYTKOWNIKA, aby wyświetlić listę zleceń.

4

Przewiń do żądanego zlecenia, a następnie dotknij przycisku Kontynuuj.

5

Przewiń do polecenia Usuń, a następnie naciśnij przycisk OK.

Jeśli obok polecenia Usuń znajduje się symbol

, aby usunąć zlecenie, należy wprowadzić numer PIN. Patrz

“Drukowanie zlecenia

poufnego” na stronie 71

.

background image

5 Drukowanie

80

Drukowanie przy użyciu opcjonalnego szybkiego por tu hp na podczer wień (FIR)

PLWW