HP LaserJet 9000 Printer series - Drukowanie według typu i formatu papieru

background image

Drukowanie według typu i formatu papieru

Istnieje możliwość skonfigurowania ur ządzenia w taki sposób, aby wybierało papier według

typu

(takiego jak zwykły lub firmowy)

i

formatu

(takiego jak Letter lub A4) zamiast według źródła

(podajnik papieru).