HP LaserJet 9000 Printer series - Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru

background image

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru

Istnieje możliwość wydrukowania kilku stron na pojedynczym arkuszu papieru. Funkcja ta jest dostępna w niektór ych sterownikach
i umożliwia oszczędne drukowanie próbnych wersji dokumentów.

Aby wydrukować kilka stron na pojedynczym arkuszu papieru, poszukaj w sterowniku opcji „Układ” lub „Stron na arkuszu”. Opcja ta
nazywana jest niekiedy drukowaniem 2 stron na arkuszu, 4 stron na arkuszu lub n stron na arkuszu.

Drukowanie od
lewej do prawej

background image

5 Drukowanie

67

Dostosowanie działania podajnika 1

PLWW