HP LaserJet 9000 Printer series - Tworzenie zlecenia szybkiego kopiowania

background image

Tworzenie zlecenia szybkiego kopiowania

Za pomocą funkcji szybkiego kopiowania można wydrukować żądaną liczbę kopii zlecenia i zapisać kopię na twardym dysku
urządzenia. Dodatkowe kopie można wydrukować w późniejszym czasie. Funkcję można wyłączyć w sterowniku drukarki.

Domyślną liczbą różnych zleceń szybkiego kopiowania, które mogą być przechowywane w urządzeniu, jest 32. Można ją zmienić
z poziomu panelu sterowania. Patrz

“LIMIT ZAPISYWANYCH ZLECEŃ=32” na stronie 213

.

Tworzenie zleceń szybkiego kopiowania

UWAGA

Jeśli urządzenie wymaga dodatkowego miejsca do pr zechowania nowszych zleceń szybkiego kopiowania, usunie inne
przechowywane zlecenia, poczynając od najstarszego. Aby na tr wałe zapisać zlecenie i zapobiec usunięciu go przez
urządzenie w wypadku, gdy potrzebne jest dodatkowe miejsce, należy wybrać opcję Zlecenie przechowywane zamiast opcji
Szybkie kopiowanie.

W sterowniku należy wybrać opcję Szybkie kopiowanie i wpisać nazwę użytkownika oraz nazwę zlecenia.

Po wysłaniu zlecenia drukowania urządzenie wydrukuje kopie w liczbie określonej w sterowniku. Aby wydrukować więcej kopii, patrz

“Drukowanie dodatkowych kopii zleceń szybkiego kopiowania” na stronie 76

.

background image

5 Drukowanie

76

Tworzenie zlecenia szybkiego kopiowania

PLWW