HP LaserJet 9000 Printer series - Układanie materiałów

background image

Układanie materiałów

Sposób ułożenia materiałów różnego typu i formatu zależy od podajnika, z którego będą pobierane do drukowania oraz od tego, czy
materiały będą zadrukowywane z obu stron

.

Typ materiałów

Podajnik

Druk dwustronny

Sposób ułożenia materiałów

Letter lub A4, w tym papier
firmowy
(gramatura do 216 g/m

2

)

(58 lb bond)

1

Nie

Dłuższą krawędzią w kierunku podawania, stroną do
drukowania w górę.

Letter lub A4, w tym papier
firmowy
(gramatura do 216 g/m

2

)

(58 lb bond)

1

Tak

Dłuższą krawędzią w kierunku podawania, pier wszą
stroną do drukowania w dół.

background image

5 Drukowanie

49

Układanie materiałów

PLWW

Typ materiałów

Podajnik

Druk dwustronny

Sposób ułożenia materiałów

Letter lub A4, w tym papier
firmowy
(gramatura do 199 g/m

2

)

(53 lb bond)

2, 3 lub 4

Nie

Dłuższą krawędzią w kierunku podawania, stroną do
drukowania w dół.

Letter lub A4, w tym papier
firmowy
(gramatura do 199 g/m

2

)

(53 lb bond)

2, 3 lub 4

Tak

Dłuższą krawędzią w kierunku podawania, pier wszą
stroną do drukowania w górę

background image

5 Drukowanie

50

Układanie materiałów

PLWW

Typ materiałów

Podajnik

Druk dwustronny

Sposób ułożenia materiałów

Inne format y standardowe
i nietypowe
(gramatura do 216 g/m

2

)

(58 lb bond)

1

Nie

Dłuższą krawędzią (do 312 mm) w kierunku podawania,
stroną do drukowania w górę. Materiały o dłuższej
krawędzi przekraczającej 312 mm należy podawać górną
krótszą krawędzią w kierunku podawania.

Inne format y standardowe
i nietypowe
(gramatura do 216 g/m

2

)

(58 lb bond)

1

Tak

Dłuższą krawędzią (do 312 mm) w kierunku podawania,
pier wszą stroną do drukowania w dół. Materiały
o dłuższej krawędzi przekraczającej 312 mm należy
podawać dolną krótszą krawędzią w kierunku podawania.

background image

5 Drukowanie

51

Układanie materiałów

PLWW

Typ materiałów

Podajnik

Druk dwustronny

Sposób ułożenia materiałów

Inne format y standardowe
i nietypowe
(gramatura do 199 g/m

2

)

(53 lb bond)

2, 3 lub 4

Nie

Dłuższą krawędzią (do 297 mm) w kierunku podawania,
stroną do drukowania w dół. Materiały o dłuższej
krawędzi przekraczającej 297 mm należy podawać górną
krótszą krawędzią w kierunku podawania.

Inne format y standardowe
i nietypowe
(gramatura do 199 g/m

2

)

(53 lb bond)

2, 3 lub 4

Tak

Dłuższą krawędzią (do 297 mm) w kierunku podawania,
pier wszą stroną do drukowania w górę. Materiały
o dłuższej krawędzi przekraczającej 297 mm należy
podawać dolną krótszą krawędzią w kierunku podawania.

background image

5 Drukowanie

52

Układanie materiałów

PLWW

Typ materiałów

Podajnik

Druk dwustronny

Sposób ułożenia materiałów

Dziurkowany papier Letter lub
A4
(gramatura do 216 g/m

2

)

(58 lb bond)

1

Nie

Dłuższą krawędzią z dziurkami w kierunku podawania,
stroną do drukowania w górę.

Dziurkowany papier Letter lub
A4
(gramatura do 216 g/m

2

)

(58 lb bond)

1

Tak

Dłuższą krawędzią bez dziurek w kierunku podawania,
pier wszą stroną do drukowania w dół.

background image

5 Drukowanie

53

Układanie materiałów

PLWW

Dziurkowany papier Letter lub
A4
(gramatura do 199 g/m

2

)

(53 lb bond)

2, 3 lub 4

Nie

Dłuższą krawędzią z dziurkami w kierunku podawania,
stroną do drukowania w dół.

Dziurkowany papier Letter lub
A4
(gramatura do 199 g/m

2

)

(53 lb bond)

2, 3 lub 4

Tak

Dłuższą krawędzią bez dziurek w kierunku podawania,
pier wszą stroną do drukowania w górę.

background image

5 Drukowanie

54

Układanie materiałów

PLWW

Typ materiałów

Podajnik

Druk dwustronny

Sposób ułożenia materiałów

Naklejki, arkusze w formacie
Letter lub A4, folie
przezroczyste

Tylko
podajnik 1

Nie
(Druk dwustronny
niemożliwy)

Dłuższą krawędzią w kierunku podawania, stroną do
drukowania w górę.

Typ materiałów

Podajnik

Druk dwustronny

Sposób ułożenia materiałów

Koper t y

Tylko
podajnik 1

Nie
(Druk dwustronny
niemożliwy)

Krótszą krawędzią w kierunku podawania, stroną do
drukowania w górę. Jeżeli wysokość koper t y przekracza
19 cm, należy ją wkładać zakładkami w kierunku
drukarki. W przeciwnym wypadku należy wkładać je
odwrotną stroną.

background image

5 Drukowanie

55

Podstawowe instrukcje dotyczące drukowania

PLWW