HP LaserJet 9000 Printer series - Kaseta z tonerem innego producenta

background image

Kaseta z tonerem innego producenta

Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania kaset z tonerem innych producentów, zarówno nowych, jak i z odzysku. Ponieważ nie są to
jej or yginalne produkty, firma HP nie ma wpływu na ich produkcję i nie może kontrolować ich jakości. Naprawy wszelkich usterek
spowodowanych użyciem kasety z tonerem innego producenta

nie

podlegają gwarancji.

Przy korzystaniu z kasety z tonerem innego producenta urządzenie nie ma możliwości podawania jej stanu. Komunikaty NISKI
POZIOM TONERA

i BRAK TONERA nie będą wyświetlane.