HP LaserJet 9000 Printer series - Przechowywanie kasety z tonerem

background image

Przechowywanie kasety z tonerem

Kasetę z tonerem należy wyjmować z opakowania bezpośrednio przed jej użyciem. Okres przechowywania kaset y w zamkniętym
opakowaniu wynosi około 2,5 roku.

UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie należy wystawiać jej na działanie światła na dłużej niż kilka minut.

background image

6 Konser wacja urządzenia

93

Obsługa kaset y z tonerem

PLWW