HP LaserJet 9000 Printer series - Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF

background image

Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF

Za pomocą podajnika ADF można wykonać do 999 kopii dokumentu, któr y ma do 50 stron (w zależności od grubości papieru).

1

Włóż dokument wydrukiem w dół do podajnika ADF. Ur ządzenie może automatycznie wykr ywać format papieru.

2

Wprowadź modyfikacje obrazu i wybier z ustawienia kopiowania.

3

Jeśli wykonywana jest tylko jedna kopia, naciśnij przycisk

S

TAR T

. Jeśli wykonywanych jest wiele kopii, wprowadź ich liczbę za

pomocą klawiatur y numer ycznej, a następnie naciśnij przycisk

S

TAR T

.