HP LaserJet 9000 Printer series - Tworzenie przechowywanego zlecenia

background image

Tworzenie przechowywanego zlecenia

Włączenie wskaźnika przechowywania zlecenia oznacza, że zlecenie kopiowania ma być umieszczone na dysku twardym urządzenia,
a zlecenie drukowania zostanie wykonane później. Aby utwor zyć zlecenie przechowywane, należy podać następujące informacje:

1

Wybier z podstawowe ustawienia kopiowania (patr z

“Kopiowanie przy użyciu ustawień zdefiniowanych przez użytkownika” na

stronie 39

).

2

Dotknij kar t y Zaawansowane.

3

W polu Przechowywane zlecenia wybierz opcję Wł..

W podręcznym oknie dialogowym wprowadź Nazwę użytkownika, Nazwę zlecenia i numer PIN, jeśli zachodzi taka potrzeba. Po
wprowadzeniu danych w polach Nazwa użytkownika i Nazwa zlecenia wyświetlana jest klawiatura ekranowa. PIN jest czterocyfrową
liczbą, którą można wprowadzić za pomocą klawiatur y numer ycznej.

4

Wpisz Nazwę użytkownika.

5

Wpisz Nazwę zlecenia.

6

Wpisz numer PIN, jeśli jest wymagany.

7

Dotknij przycisku OK.

Informacje dot yczące drukowania przechowywanego zlecenia znajdują się w sekcji

“Drukowanie przechowywanego zlecenia” na

stronie 73

.

background image

4 Kopiowanie na żądanie

43

Wybór pojemnika wyjściowego

PLWW