HP LaserJet 9000 Printer series - Uwagi wstępne

background image

Uwagi wstępne

Urządzenie to funkcjonuje jako samodzielna kopiarka – kopiowanie nie wymaga instalacji oprogramowania lub włączenia komputera.
Ustawienia kopiowania można w prosty sposób zmieniać z panelu sterowania. Or yginały można kopiować przy użyciu podajnika ADF
lub szyby skanera. Urządzenie może jednocześnie przetwar zać zlecenia kopiowania, drukowania i cyfrowej dystr ybucji dokumentów.

Niniejszy rozdział poświęcony jest wykonywaniu kopii czarno-białych i zmianie ustawień kopiowania. Omówiono w nim następujące
temat y:

z

Podstawowe instrukcje dotyczące kopiowania

z

Wybór pojemnika wyjściowego

z

Modyfikowanie obrazu

Przed skor zystaniem z funkcji kopiowania ur ządzenia war to zapoznać się z rozdziałem omawiającym podstawową obsługę panelu
sterowania.

background image

4 Kopiowanie na żądanie

38

Podstawowe instrukcje dotyczące kopiowania

PLWW