HP LaserJet 9000 Printer series - Wybór obszaru wyjściowego

background image

Wybór obszaru wyjściowego

Obszar wyjściowy można wybrać na panelu sterowania.

Wybór obszaru wyjściowego z panelu sterowania

Na ekranie dotykowym wyświetlacza graficznego:

1

Dotknij pola Ustawienia kopiowania.

2

Dotknij opcji Zaawansowane.

3

W polu Pojemnik wyjściowy dotknij pozycji Pojemnik 1 lub Pojemnik 2.

background image

4 Kopiowanie na żądanie

45

Modyfikowanie obrazu

PLWW