HP LaserJet 9000 Printer series - Menu Pobierz zlecenie

background image

Menu Pobierz zlecenie

Uwaga

Jeśli na dysku twardym lub w pamięci RAM urządzenia nie ma żadnych zleceń poufnych, zleceń pr zechowywanych, zleceń
szybkiego kopiowania ani zleceń sprawdzenia i zatrzymania, po wybraniu menu wyświetlany jest komunikat BRAK PRZECH.
ZLEC.

.

1

Zostanie wyświetlona lista nazw użytkowników.

2

Po wybraniu nazwy użytkownika zostanie wyświetlona lista pr zechowywanych dla niego zleceń.

3

Po wybraniu nazwy zlecenia można je usunąć lub wydrukować. Jeśli do wydrukowania zlecenia wymagany jest numer PIN, pojawi
się symbol blokady

obok polecenia DRUKUJ. Należy podać numer PIN. Jeśli do wydrukowania zlecenia wymagany jest numer

PIN, pojawi się symbol blokady

obok polecenia USUŃ. Należy podać numer PIN.

4

Jeśli zostanie wybrane polecenie DRUKUJ, użytkownik musi określić liczbę drukowanych kopii (od 1 do 32 000).

background image

B Menu panelu sterowania

196

Menu Informacje

PLWW