HP LaserJet 9000 Printer series - Funkcje panelu sterowania

background image

Funkcje panelu sterowania

Funkcje/Klawisze

Funkcja

Pasek stanu

Wyświetla aktualny stan ur ządzenia, ilość kopii, menu i opcje Pomocy.

Menu

Zapewnia dostęp do ustawień takich, jak obsługa papieru i konfiguracja urządzenia.

Pomoc

Zapewnia dostęp do opcji „Co to jest?” lub „Pokaż, jak” Pomocy.

Or yginał

Wyświetla ustawienia opisujące or yginalny dokument. Urządzenie może automatycznie wykr ywać format dokumentu.

Kopia

Wyświetla ustawienia opisujące cechy wyjściowe dokumentu.

Opcje wysyłania

Pozwala wysyłać dokumenty pocztą elektroniczną.

Zmniejszanie/
powiększanie

Zmniejsza lub zwiększa rozmiar kopii.

Regulacja kontrastu

Zwiększa lub zmniejsza jasność.

Pozwala na uzyskanie dostępu do Pomocy „Co to jest?”. Umieszczany w menu ekranu dot ykowego.

Poprawa jakości

Pozwala na uzyskanie dostępu do ekranu z funkcjami poprawy jakości.

R

ESETUJ

Przywraca fabr yczne lub zdefiniowane przez użytkownika domyślne ustawienia zlecenia.

S

TOP

Anuluje bieżące zlecenie.

S

TAR T

Rozpoczyna zlecenie kopiowania, wysyłanie w postaci cyfrowej lub kontynuuje zlecenie, które zostało przer wane.

Klawiatura
numer yczna

Pozwala na określenie liczby wykonywanych kopii oraz wprowadzanie innych war tości numer ycznych.

Poprawa jakości

background image

2 Panel sterowania

24

Obsługa panelu sterowania

PLWW