HP LaserJet 9000 Printer series - System Pomocy

background image

System Pomocy

W dowolnym momencie można uzyskać dostęp do systemu pomocy na ekranie dot ykowym wyświetlacza graficznego.