HP LaserJet 9000 Printer series - Często stosowane polecenia języka PCL 5e drukarki

background image

Często stosowane polecenia języka PCL 5e drukarki

Funkcja

Polecenie

Opcje (liczba)

Polecenia kontroli zlecenia

Resetuj

?E

nie dotyczy

Liczba kopii

Ec&l#X

1 - 32 000

Drukowanie
dwustronne/jednostronne

Ec&l#S

0 = drukowanie jednostronne
1 = drukowanie dwustronne z łączeniem stron wzdłuż dłuższej krawędzi
2 = drukowanie dwustronne z łączeniem stron wzdłuż krótszej krawędzi

background image

D Polecenia drukarki

243

Często stosowane polecenia języka PCL 5e drukarki

PLWW

Polecenia kontroli strony

ródło papieru

Ecl#H

0 = drukuje lub wysuwa bieżącą stronę
1 = podajnik 2
2 = podawanie ręczne, papier
3 = podawanie ręczne, koper ta
4 = podajnik 1
5 = podajnik 3
7 = wybór automatyczny
20 = podajnik 4
22-69 = podajniki zewnętr zne

Format papieru

Ecl#A

1 = Executive
2 = Letter
3 = Legal
6 = 11 x 17
17 = 16K
18 = JIS EXEC
19 = 8K
25 = A5
26 = A4
27 = A3
44 = B6-JIS
45 = B5-JIS
46 = B4-JIS
72 = kar ta pocztowa (podwójna)
80 = Monarch
81 = Commercial 10
90 = DL
91 = międzynarodowy C5
100 = B5
101 = niet ypowy

Funkcja

Polecenie

Opcje (liczba)

background image

D Polecenia drukarki

244

Często stosowane polecenia języka PCL 5e drukarki

PLWW

Typ papieru

Ec&n#

5WdBond = dokumentowy
6WdPlain = zwykły
6WdColor = kolorowy
7WdLabels = naklejki
9WdRecycled = z makulatur y
11WdLetterhead = firmowy
10WdCardstock = kar ton
11WdPrepunched = dziurkowany
11WdPreprinted = zadrukowany
13WdTransparency = folia
#WdCustompaper type = niet ypowy

a

Orientacja

Ec&l#O

0 = pionowa
1 = pozioma
2 = odwrócona pionowa
3 = odwrócona pozioma

Górny margines

Ec&l#E

# = liczba wierszy

Długość tekstu (dolny margines)

Ec&l#F

# = liczba wierszy od górnego marginesu

Lewy margines

Ec&a#L

# = numer kolumny

Prawy margines

Ec&a#M

# = numer kolumny od lewego marginesu

Wskaźnik przemieszczania
poziomego

Ec&k#H

przyrosty co 1/120 cala (pozioma kompresja druku)

Wskaźnik przemieszczania
pionowego

Ec&l#C

przyrosty co 1/48 cala (pionowa kompresja druku)

Odstępy między wierszami

Ec&l#D

# = liczba wierszy na cal (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24, 48)

Odstęp na per forację

Ec&l#L

0 = wyłączony
1 = włączony

Funkcja

Polecenie

Opcje (liczba)

background image

D Polecenia drukarki

245

Często stosowane polecenia języka PCL 5e drukarki

PLWW

Wskazówki do programowania

Zawijanie końca wiersza

Ec&s#C

0 = włączone
1 = wyłączone

Funkcje wyświetlacza włączone

EcY

nie dotyczy

Funkcje wyświetlacza wyłączone

EcZ

nie dotyczy

Wybór języka

Włączenie tr ybu PCL

Ec%#A

0 = użyj poprzedniej pozycji kursora PCL
1 = użyj bieżącej pozycji pióra HP-GL/2

Włączenie tr ybu HP-GL/2

Ec%#B

0 = użyj poprzedniej pozycji pióra HP-GL/2
1 = użyj bieżącej pozycji kursora PCL

Wybór czcionki

Zestawy znaków

b

Ec(#

8U = zestaw znaków HP Roman-8
10U = układ IBM (PC-8) (strona kodowa 437) standardowy zestaw
znaków
12U = układ IBM dla Europy (PC-850) (strona kodowa 850)
8M = Math-8
19U = Windows 3.1 Latin 1
9E = Windows 3.1 Latin 2 (często stosowany w Europie Wschodniej)
5T = Windows 3.1 Latin 5 (często stosowany w Turcji)
579L = czcionka Wingdings

Pier wotny odstęp

Ec(s#P

0 = stały
1 = proporcjonalny

Pier wotny rozstaw

Ec(s#H

# = liczba znaków na cal

Tr yb stałego rozstawu

c

Ec&k#S

0 = 10
4 = 12 (elite)
2 = 16,5 do 16,7 (zagęszczony)

Pier wotna wysokość

Ec(s#V

# = punkt y

Funkcja

Polecenie

Opcje (liczba)

background image

D Polecenia drukarki

246

Często stosowane polecenia języka PCL 5e drukarki

PLWW

Pier wotny styl

b

Ec(s#S

0 = prost y (wypełniony)
1 = kursywa
4 = zagęszczony
5 = zagęszczona kursywa

Pier wotny stopień gęstości
drukowania

b

Ec(s#B

0 = średni (książka lub tekst)
1 = półgruby
3 = pogrubiony
4 = mocno pogrubiony

Krój pisma

b

Ec(s#T

Aby wyświetlić polecenie dla każdej czcionki wewnętrznej, należy
wydrukować listę czcionek PCL (patrz

“Menu Informacje” na

stronie 196

).

a.

W przypadku papieru niet ypowego należy zmienić nazwę „Papier niet ypowy” na rzeczywistą nazwę używanego papieru
i zamienić znak „#” na liczbę znaków w nazwie, powiększoną o 1.

b.

Aby zapoznać się z tabelami zestawów znaków, należy zamówić Dokumentację techniczną języka PCL 5/PJL. Więcej
informacji można znaleźć pod adresem

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

c.

Preferowaną metodą jest zastosowanie polecenia pier wotnego rozstawu.

Funkcja

Polecenie

Opcje (liczba)

background image

E Informacje dot yczące przepisów

247

Uwagi wstępne

PLWW

E