HP LaserJet 9000 Printer series - Składnia poleceń języka PCL 5e drukarki

background image

Składnia poleceń języka PCL 5e drukarki

Przed zastosowaniem poleceń drukarki należy porównać następujące znaki:

W wielu poleceniach drukarki używana jest mała litera L (l) i cyfra jeden (1) lub wielka litera O (O) i cyfra zero (0). Znaki te na ekranie
mogą wyglądać inaczej niż tutaj. W poleceniach dla drukarki w języku PCL 5e należy stosować dokładnie takie znaki, jakie są podane.

Mała litera L:

l

Wielka litera

O

:

O

Cyfra jeden:

1

Cyfra

0

:

0

Znak sterujący

(rozpoczyna sekwencję sterującą)

Pole wartości

(zawiera zarówno

liter y, jak i cyfr y)

Znak zakończenia
(wielka litera)

Znak
grupy

Znak
sparametryzowany

background image

D Polecenia drukarki

240

Składnia poleceń języka PCL 5e drukarki

PLWW