HP LaserJet 9000 Printer series - Drukowanie testu ścieżki papieru

background image

Drukowanie testu ścieżki papieru

Test ścieżki papieru służy do sprawdzenia poprawności działania różnych ścieżek papieru lub rozwiązywania problemów z konfiguracją
podajników.

Drukowanie testu ścieżki papieru

1

Dotknij pozycji Menu.

2

Przewiń do menu Konfiguruj urządzenie.

3

Przewiń do menu Diagnostyka.

4

Przewiń do pozycji Ustaw test ścieżki papieru i dotknij pr zycisku OK.

5

Przewiń listę podajników i wybierz podajnik wejściowy, któr y chcesz przetestować, pojemnik wyjściowy, moduł druku
dwustronnego (jeśli jest dostępny) oraz liczbę kopii, dot ykając pr zycisku OK po wprowadzeniu war tości dla każdej opcji. Po
wybraniu ostatniej opcji automatycznie rozpocznie się test ścieżki papieru.

background image

A Specyfikacje

185

Uwagi wstępne

PLWW

A