HP LaserJet 9000 Printer series - C

background image

C

cyfrowa dystr ybucja dokumentów

korzystanie z książki adresowej 34
opis 29, 30
sprawdzanie adresatów dokumentu 32
tworzenie listy adresatów 34
używanie skanera lub podajnika ADF 31
wysyłanie do wielu adresatów 32
zmiana ustawień 32

czarne punkty, rozwiązywanie problemów 95, 146
czcionka Courier

rozwiązywanie problemów 162
ustawienia 207

czcionki

dołączone do komputera Macintosh 19
list y, drukowanie 180, 196
na dysku twardym EIO 13
PCL 241
pobieranie 13
pobrane, rozwiązywanie problemów 156, 168
polecenia, PCL 245
rozwiązywanie problemów z czcionką Courier 162
rozwiązywanie problemów z plikami EPS 161
stałe i proporcjonalne 241
umieszczone na płycie CD 14

czcionki programowe

ustawienia 208
zdefiniowane 180

czcionki proporcjonalne 241
czcionki stałe 241
czcionki wewnętrzne

polecenia zestawu znaków PCL 241
ustawienia 208
zdefiniowane 180

czcionki zastępowane

pobrane, rozwiązywanie problemów 156, 168
rozwiązywanie problemów z czcionką Courier 162
rozwiązywanie problemów z plikami EPS 161

częściowe wydruki, rozwiązywanie problemów 161
czyszczenie

górny pasek szklany podajnika ADF 88
rolki podajnika ADF 89
szyba 91