HP LaserJet 9000 Printer series - G

background image

G

gniazda

DIMM 227, 230
EIO 228
zainstalowane języki i opcje 176

gniazda rozszerzeń

EIO 228
moduły DIMM 227, 230
specyfikacje 12
zainstalowane języki i opcje 176

gniazda rozszerzeń EIO 12, 236
gruby papier

drukowanie 62
polecenia PCL 244