HP LaserJet 9000 Printer series - R

background image

R

rapor t y

drukowanie 174, 196
dziennik zdarzeń 183
katalog plików 181
list y czcionek 180
mapa menu 175
strona Jetdirect 182

strona konfiguracji 176
strona stanu materiałów eksploatacyjnych 178
strona zużycia 179

regulacja. Patrz zmiana 2
rodzaje, papier

ustawienia podajnika 197

rolki, czyszczenie 89
rozmazany toner, rozwiązywanie problemów 147
rozprowadzanie tonera 95
rozstaw, ustawienia czcionki 208
rozszerzanie pamięci 227
rozszerzona gwarancja 252
rozwiązywanie problemów

błędne pobieranie z podajnika ADF 89
defekt y obrazu 144
drukowanie 153
komunikaty panelu sterowania 120
kontrolki panelu sterowania 28
podajniki 166
pojemniki 164
powtarzające się zacięcia papieru 119
strony informacyjne 174
szybki por t HP na podczer wień(FIR) 158
test ścieżki papieru 184
uwagi wstępne 97
Patrz także komunikaty