HP LaserJet 9000 Printer series - Spis treści

background image

Spis treści

1 Podstawy

Funkcje i zalety urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Przydatne oprogramowanie podnoszące komfor t pracy . . . . . . . . . . . . 14

Oprogramowanie dla systemu Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Oprogramowanie dla komputerów Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sterowniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Oprogramowanie dla systemu Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Oprogramowanie dla komputerów Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

System Pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Pomoc „Co to jest?” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pomoc „Pokaż, jak” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2 Panel sterowania

Układ panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Funkcje panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Obsługa panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Pasek stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Przycisk Anuluj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Przycisk OK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Domyślny ekran panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Or yginał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Modyfikacja obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Opcje wysyłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Znaczenie kontrolek panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

background image

4

PLWW

3 Cyfrowa dystrybucja dokumentów

Podstawy cyfrowej dystr ybucji dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Wprowadzenie do cyfrowej dystr ybucji dokumentów . . . . . . . . . . . . 30
Wysyłanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Korzystanie z książki adresowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Informacje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4 Kopiowanie na żądanie

Podstawowe instrukcje dotyczące kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Kopiowanie przy użyciu ustawień domyślnych (kopiowanie
jednym przyciskiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kopiowanie przy użyciu ustawień zdefiniowanych przez
użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kopiowanie przy użyciu szyby skanera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Kopiowanie książek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Tworzenie przechowywanego zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Wybór pojemnika wyjściowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Wybór obszaru wyjściowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Modyfikowanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Zmniejszanie lub powiększanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Regulacja kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Poprawa jakości dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

5 Drukowanie

Układanie materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Podstawowe instrukcje dotyczące drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Wybór pojemnika wyjściowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Wybór obszaru wyjściowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Drukowanie na koper tach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Drukowanie na papierze specjalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Drukowanie (jednostronne) na papierze firmowym, dziurkowanym
lub papierze zadrukowanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

background image

5

PLWW

Drukowanie na naklejkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Drukowanie na foliach przezroczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Wskazówki dotyczące drukowania na papierze
o formacie-nietypowym, kar tonie oraz papierze grubym . . . . . . . . . 62
Drukowanie pełnostronicowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Korzystanie z funkcji sterownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Drukowanie pier wszej strony na innym papierze . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Pusta tylna strona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru . . . . . . . . . . . . 66

Dostosowanie działania podajnika 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Drukowanie z podajnika 1, gdy żądany jest załadowany papier . . . . . 67
Ręczne podawanie papieru z podajnika 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Drukowanie według typu i formatu papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Korzyści wynikające z drukowania według typu i formatu papieru . . . 68

Zachowywanie wydruków w pamięci drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Drukowanie zlecenia poufnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Odblokowywanie zleceń poufnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Usuwanie zlecenia poufnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Przechowywanie zlecenia drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Drukowanie przechowywanego zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Usuwanie przechowywanego zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Tworzenie zlecenia szybkiego kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Drukowanie dodatkowych kopii zleceń szybkiego kopiowania . . . . . 76
Usuwanie zlecenia szybkiego kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Drukowanie próbnej kopii zlecenia i zapisywanie jej na dysku . . . . . . . . 78

Drukowanie pozostałych kopii przechowywanego zlecenia . . . . . . . 78
Usuwanie przechowywanego zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Drukowanie przy użyciu opcjonalnego szybkiego por tu hp
na podczer wień (FIR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Konfiguracja drukowania w systemie Windows 9X . . . . . . . . . . . . . 80
Drukowanie zlecenia przy użyciu podczer wieni . . . . . . . . . . . . . . . 81

Przer ywanie i wznawianie drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Tworzenie broszur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

background image

6

PLWW

6 Konserwacja urządzenia

Czyszczenie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Czyszczenie systemu podawania podajnika ADF . . . . . . . . . . . . . . 86
Czyszczenie szyby skanera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Obsługa kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Kaseta z tonerem innego producenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Sprawdzanie autentyczności kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Przechowywanie kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Sprawdzanie poziomu tonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Informacje na temat kaset z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Niski poziom tonera w kasecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Brak tonera w kasecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

7 Rozwiązywanie problemów

Usuwanie zacięć papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Usuwanie zacięć papieru z okolic podajników wejściowych . . . . . . 100
Usuwanie zacięć z modułu druku dwustronnego . . . . . . . . . . . . . 104
Usuwanie zacięć z okolic pojemników wyjściowych . . . . . . . . . . . 106
Postępowanie w przypadku powtarzających się zacięć papieru . . . . 119

Odczytywanie komunikatów urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

Komunikaty panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Rozwiązywanie problemów z jakością druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

Zapobieganie marszczeniu koper t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Wykr ywanie problemów z urządzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Określanie problemów z urządzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Problemy z oprogramowaniem, komputerem i inter fejsem
urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Konfiguracje okablowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Wybór innego pliku PPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Komunikacja z opcjonalnym ser werem druku HP Jetdirect . . . . . . . 173

Sprawdzanie konfiguracji urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

background image

7

PLWW

Mapa menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Strona konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Strona stanu materiałów eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Strona zużycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Lista czcionek PCL lub PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Strona katalogu plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Strona Jetdirect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Strona dziennika zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Drukowanie testu ścieżki papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

A Specyfikacje

B Menu panelu sterowania

Menu Pobierz zlecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Menu Informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Menu Obsługa papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Menu Konfiguruj urządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Podmenu Or yginały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Podmenu Kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Podmenu Poprawa jakości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Podmenu Wysyłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Podmenu Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Podmenu Jakość druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Podmenu Konfiguracja systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Podmenu WE/W Y (wejście/wyjście) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Menu Resetowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

C Pamięć urządzenia i jej rozszerzanie

Określanie wymagań pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Instalacja pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Sprawdzanie instalacji pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Zapisywanie zasobów (zasobów stałych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Instalacja kar t EIO/pamięci masowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

background image

8

PLWW

D Polecenia drukarki

Składnia poleceń języka PCL 5e drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Łączenie sekwencji sterujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Wybieranie czcionek PCL 5e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Często stosowane polecenia języka PCL 5e drukarki . . . . . . . . . . . . 242

E Informacje dotyczące przepisów

Program ochrony środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

F Zadania administracyjne

Wbudowany ser wer internetowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Konfiguracja i wer yfikacja adresu IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Przypisanie protokołu TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Automatyczne wykr ywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) . . . . . . . . . . . . . 255
Wer yfikacja konfiguracji protokołu TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Zmiana adresu IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Wbudowany ser wer internetowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Aplet konfiguracji cyfrowej dystr ybucji dokumentów . . . . . . . . . . . . . 258

Ustawienia adresowania LDAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Ustawienia preferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Znajdowanie adresu IP ser werów SMTP i LDAP . . . . . . . . . . . . . . 260

Korzystanie z menu panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Narzędzie zarządzania dyskiem HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Oprogramowanie sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Oprogramowanie HP Web Jetadmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Instalator drukarki HP Jetdirect dla systemu UNIX . . . . . . . . . . . . 263

Menu Diagnostyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Skorowidz

background image

1 Podstawy

9

PLWW

1