HP LaserJet 9000 Printer series - Przypisanie protokołu TCP/IP

background image

Przypisanie protokołu TCP/IP

Administrator systemu lub główny użytkownik są odpowiedzialni za określenie adresu TCP/IP dla określonego ser wera druku. Jeśli
użytkownik nie jest pewien, jaki powinien być adres TCP/IP lub nie zna zasad obsługi protokołu TCP/IP w sieci, powinien przejść do
witr yny firmy HP pod adresem

www.hp.com/

. Następnie powinien kliknąć przycisk wyszukiwania w lewym górnym rogu witr yny

i poszukać informacji na temat protokołu TCP/IP.