HP LaserJet 9000 Printer series - Wbudowany serwer internetowy

background image

Wbudowany serwer internetowy

Urządzenie posiada wbudowany ser wer internetowy, któr y może służyć do modyfikacji parametrów protokołu TCP/IP. Aby móc
korzystać z wbudowanego ser wera internetowego, ser wer druku HP Jetdirect musi mieć skonfigurowany wcześniej adres IP.
Konfiguracja odbywa się automatycznie podczas wstępnej instalacji ur ządzenia w sieci.

1

Kor zystając z obsługiwanej pr zeglądarki internetowej, wpisz bieżący adres IP ser wera druku HP Jetdirect w postaci adresu URL.
Wyświetlona zostanie strona stanu ur ządzenia wbudowanego ser wera internetowego.

2

Kliknij przycisk Networking (Praca w sieci). Na tej stronie możesz modyfikować konfigurację sieciową ur ządzenia i, jeśli zachodzi
taka potr zeba, nazwę grupy.

background image

F Zadania administracyjne

258

Aplet konfiguracji cyfrowej dystr ybucji dokumentów

PLWW