HP LaserJet 9000 Printer series - İsteğe bağlı HP FIR (Fast InfraRed Receiver – Hızlı Kızılötesi Alıcı) ile yazdırma

background image

İsteğe bağlı HP FIR (Fast InfraRed Receiver - Hızlı Kızılötesi Alıcı)
ile yazdırma

İsteğe bağlı HP FIR (Fast InfraRed Receiver - Hızlı Kızılötesi Alıcı), IRDA uyumlu herhangi bir taşınır aygıttan
(dizüstü bilgisayar gibi) HP LaserJet 9000 serisi yazıcıya kablosuz yazdırma yapma olanağı sağlar.

Yazdırma bağlantısı, verici kızılötesi (FIR) bağlantı noktasının çalışma mesafesine getirilerek sağlanır.
Bağlantının el, kağıt gibi nesnelerle, doğrudan güneş ışığı ya da FIR bağlantı noktalarının herhangi birisinin
içine parlak ışığın gelmesiyle kesilebileceğini göz önüne alın.

Not

Daha fazla bilgi için, HP Fast InfraRed Receiver ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.