HP LaserJet 9000 Printer series - Yazıcı iletilerin anlaşılması

background image

Yazıcı iletilerin anlaşılması

Yazıcı iletileri, yazıcı kontrol panelinin göstergesinde, yazıcının normal durumunu (örneğin İş yürütülüyor)
veya dikkat gerektiren bir hata durumunu (örneğin Ön kapağı kapatın) bildirir. “Kontrol paneli iletileri
açıklamaları” sayfa 104 bölümünde, dikkat veya açıklık gerektiren iletileri listelemektedir. İletiler alfabetik
sırada listelenir; sayısal iletiler listenin en sonunda yer alır. Listede tüm iletiler yer almamaktadır. Bazı iletiler
için (örneğin Hazır), açıklamaya gerek yoktur.

Not

Bazı yazıcı iletileri, kontrol panelindeki AYGITI AYARLA alt menüsünün Sistem Ayarları alt
menüsündeki OTOMATİK DEVAM ve SİLİNEBİLİR UYARILAR ayarlarından etkilenir (Bkz. “Sistem
ayarı alt menüsü” sayfa 190).

Yazıcının çevrimiçi yardım sisteminin kullanılması

Bu yazıcının kontrol panelinde, yazıcı hatalarının çoğunun giderilmesi için gereken yönergelerin sunulduğu bir
çevrimiçi yardım sistemi bulunur. Bazı kontrol paneli iletileri, çevrimiçi yardım sistemine erişim yönergeleriyle
dönüşümlü olarak gösterilir.

Ekrandaki hata iletisinde bir ? işareti belirdiğinde veya bir iletiyle dönüşümlü olarak YARDIM İÇİN ? BAS
görüntüleniyorsa yardımı görüntülemek için

düğmesine basın ve iletiyi aşağı/yukarı kaydırmak için

ve

düğmesini kullanın.

Ekranda yardım sisteminden çıkmak için

düğmesine basın.

Mesaj sürekli yinelenirse

z

Bazı iletiler (örneğin tepsiye yükleme yapılmasını veya önceki bir yazdırma işinin yazıcı belleğinde
olduğunu bildiren iletiler) yazdırma yapmak için

düğmesine veya işi iptal edip iletiyi silmek için

İ

Ş

İ

PTAL

düğmesine basmanıza olanak tanır.

z

Önerilen bütün eylemleri uyguladıktan sonra mesaj görüntülenmeye devam ederse, bir HP yetkili servis ve
destek merkezine başvurun. (Ürün CD’si içindeki giriş kılavuzuna bakın veya

www.hp.com/cposupport/

adresini ziyaret edin.)

background image

5

Sorun çözme

104

Yazıcı iletilerin anlaşılması